2012-02-02

Ericsson

NASDAQ OMX Ericsson A

Ericsson är ett internationellt företag inom utveckling och försäljning av avancerade system och tjänster för mobil och fast kommunikation till nätoperatörer. Genom samriskbolaget Sony Ericsson Mobile Communications har de även ett brett utbud av mobiltelefoner, inkl. mobiltelefoner som stöder applikationer inom multimedia och annan kommunikationsutrustning för personligt bruk. Ericsson redovisar följande segment: Networks, Professional Services, Multimedia och Phones:Segmentet Networks innehåller produkter för mobil och fast bredbandsaccess, kärnnät, transmission och nästa generations IP-nät. Segmentet Professional Services omfattar all serviceverksamhet utom de installationstjänster som redovisas i Networks. Segmentet Multimedia omfattar multimediasystem, företagslösningar och mobilplattformar.Segmentet Phones omfattar de mobiltelefoner som Ericsson tillverkar i sitt Joint Venture med Sony.

Styrelseordförande, Leif Johansson

Vd och koncernchef, Hans Vestberg

Ericsson A

Ericsson B

www.ericsson.com

www.ericsson.com/se

Finansiella rapporter

wikipedia.org/Ericsson

redeye.se/ericsson

affarsvarlden.se/ericsson

nyhetsdatabasen.se/ericsson

silobreaker.se/ericsson

businessweek.com/ERICA:SS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar