2012-02-02

Boliden

NASDAQ OMX Boliden

Bolidens affärsidé är att utvinna mineraler och producera högkvalitativa metaller på ett kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt samt att tillvarata de affärsmöjligheter som marknaden erbjuder och därigenom skapa värde för aktieägarna. Boliden driver gruvor och smältverk i Sverige, Finland, Norge och på Irland. Huvudprodukterna är zink och koppar, men företaget bryter även andra metaller som bly, guld och silver. Företaget bedriver även återvinning av metaller.

Styrelseordförande, Anders Ullberg

Vd och koncernchef, Lennart Evrell

 

www.boliden.com

www.boliden.com/sv/

Finansiella rapporter

Boliden i siffror

Press

wikipedia.org/Boliden_AB

redeye.se/boliden

affarsvarlden.se/boliden

nyhetsdatabasen.se/boliden

silobreaker.se/boliden

businessweek.com/BOL:SS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar