2012-02-01

Atlas Copco

NASDAQ OMX Atlas Copco A

Atlas Copco är en leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin, vars huvudkontor ligger i Stockholm. Företaget har tre affärsområden Affärsområdet Kompressorteknik utvecklar,tillverkar, marknadsför och utför service på oljefria och oljesmorda stationära kompressorer,portabla kompressorer, mm. Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknikutvecklar, tillverkar, marknadsför och utförservice på bergborrverktyg, bergborriggar för tunnel- och gruvapplikationer, ovanjordsriggar,mm Affärsområdet Industriteknik utvecklar,tillverkar och marknadsför högkvalitativa industriverktyg, monteringssystem samt produkter och tjänster till eftermarknaden.

styrelsens ordförande, Sune Carlsson

VD och koncernchef, Ronnie Leten

 

Atlas Copco A

Atlas Copco B

 

www.atlascopco.com

www.atlascopco.se

Finansiella rapporter och presentationer

Investerare

wikipedia.org/Atlas_Copco

redeye.se/atlas-copco

affarsvarlden.se/Atlas Copco

nyhetsdatabasen.se/Atlas Copco

silobreaker.se/Atlas Copco

businessweek.com/ATCOA:SS


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar