2011-07-19

ABB Ltd

NASDAQ OMX ABB Ltd

ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik. Lösningarna förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. Verksamheten består huvudsakligen av: Power Products - kraftprodukter - är nyckelkomponenter för överföring och distribution av elektrisk energi. Power Systems - erbjuder nyckelfärdiga system och tjänster för kraftöverförings- och distributionsnät samt till kraftanläggningar. Automation Products - Divisionen erbjuder energieffektiva och pålitliga produkter som förbättrar produktiviteten hos våra kunder - motorer, drivsystem, generatorer, lågspänningsprodukter, instrumentprodukter och kraftelektronik.Process Automation - förser våra kunder med integrerade lösningar för styrning, optimering och branschspecifika applikationer. Robotics - installerar industrirobotar och levererar också mjukvara, tillhörande utrustning och tillverkningsceller för exempelvis montering, ytbehandling och maskinbetjäning.


Styrelseordförande, Hubertus von Grünberg


VD, Joseph Hoganwww.abb.com

Reports and publications

Quarterly financial reports

ABB's News center

wikipedia.org/ABB

redeye.se/ABB

affarsvarlden.se/ABB

nyhetsdatabasen.se/ABB

silobreaker.se/ABB

BloombergBusinessweek.com/ABB:SS (ABB:Stockholm)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar