2015-11-06

Eltel

NASDAQ OMX Eltel

Eltel är en leverantör av tekniska tjänster till infranet-industrin. Företagets tjänsteutbud omfattar ett integrerat utbud av tjänster från planering till underhåll och drift. Eltel är verksamt i Norden.Baltikum, Polen, Tyskland och Storbritannien och har tre affärsområden.

  • Power: tekniska Tjänster för nätoperatörer som överför och distribuerar hög- och lågspänning.
  • Communication: Tekniska tjänster för stamnät och accessnät samt en lång rad mobila tele- och datanät.
  • Transport & defence: Tjänster för sektorerna Försvar, Järnväg och Vägnät.

VD, Axel Hjärne
 
Ordförande, Gérard Mohr

www.eltelgroup.com

www.eltelnetworks.com

www.redeye.se/eltel

NASDAQ OMX Eltel

affarsvarlden.se/eltel

avanza.se/eltel

nordnet.se/eltel

shareville.se/eltel

news.cision.com/eltel

youtube.com/eltel


2015-10-29

Bahnhof

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Bahnhofs stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Bahnhof är en svensk internetleverantör av bredbandstjänster. På företagsmarknaden driver Bahnhof också datacenter som håller servrar kontinuerligt anslutna till internet. Företaget bildades 1994 av Anders Arestav, Thomas Eriksson och Oscar Swartz i Uppsala.

1996 kom Jon karlung in i företaget. Han och den andre storägaren Andreas Norman, som grundade Dalnet som sedan gick upp i Bahnhof, lämnade dock företaget efter ett bråk med de andra ägarna om riktningen för IT-företag i allmänhet under den stora IT-bubblan.

De skulle dock återkomma till företaget 2004. Då valde man att satsa på det som kallas för ”öppna stadsnät” och datacenter för företag. Vilket har lett till att bolaget omsatte 456 miljoner kr 2013 och 511 miljoner kr 2014.

Karlung avgick som VD i april 2010 för att två år senare återkomma till posten där han än idag leder företaget.

VD, Jon Karlung

Styrelseordförande, Andreas Norman

Bahnhof

Bahnhof – press

AktieTorget Bahnhof

wikipedia.org/Bahnhof

redeye.se/bahnhof

affarsvarlden.se/Bahnhof

avanza.se/bahnhof-b

nordnet.se/bahnhof

cision.com/bahnhof

facebook.com/Bahnhof

twitter.com/bahnhofab

youtube.com/channel/Bahnhof

oppenfjarrvarme.se/pilot/bahnhof-pionen/
Bahnhofs serverhall Pionen

I klippet ovan kan ni kolla in Bahnhofs serverhall Pionen som fått uppmärksamhet både nationellt och internationellt då den påminner en del om bondskurkars hemliga högkvarter.

När Bahnhof tog över Pionen 2007 och byggde om bergrummet till datahall installerades en konventionell kylanläggning. Överskottsvärmen från kylmaskinens kondensor fläktades bort utanför porten till Pionen, där en karaktäristisk ångkvast skvallrade om en verksamhet som eldade för kråkorna. Men redan från start hade Bahnhof funderingar på att göra något bättre av överskottsvärmen. Den skulle räcka till att värma upp hundratals lägenheter och Pionen ligger i ett av Sveriges mest tätbefolkade områden på Södermalm i Stockholm.

Vid samma tid letade Fortum Värme efter piloter till sitt projekt, Öppen Fjärrvärme, som ger företag möjlighet att sälja sin överskottsvärme till stadens fjärrvärmenät.

Lösningen blev en ny installation där två seriekopplade värmepumpar används för att kyla Pionen. En ny röranslutning, 67 meter lång, har dragits till fjärrvärmenätets huvudledning. Bahnhof levererar nu sin överskottsvärme direkt till fjärrvärmenätet.

Bahnhof bygger Stockholms största serverhall på 21 MW

Bahnhof har meddelat att man ämnar att bygga vad som kommer att bli Stockholms största serverhall i stadsdelen Hjorthagen.

Projektet drivs av Bahnhofs dotterbolag Elemtica AB och man säger att den nya serverhallen kommer att bli större än samtliga av Bahnhofs tidigare serverhallar tillsammans. Överskottsvärmen från servrarna i det nya datacentret kommer att värma hus via fjärrvärmenätet och Jon Karlung, Bahnhofs VD, säger i ett pressmeddelande:

"Det här är ett storskaligt och tungt industriprojekt som sätter Stockholm på kartan med ett alldeles unikt miljöperspektiv, som också har stor internationell lyskraft. Affären möjliggörs genom nyttjande av fjärrvärmenätet, och ett framsynt tänkande av Fortum Värme."

Bahnhof genomför nyemission i dotterbolaget Elementica i november

Projektet presenteras närmare på elementica.se tisdagen den 4 november klockan 09.00. Den som så önskar kan delta i den emission som genomförs i dotterbolaget under november.

Elementica Data Center Construction har nu färdiga affärsmässiga förutsättningar för etablering av ett stort datacenter i Stockholms innerstad, i Hjorthagen i anslutning till det nya värmeverket.

Rättigheter, affärsplan och grundläggande konstruktionsritningar är framtagna. Tekniken är testad i Bahnhofs övriga anläggningar sedan fler år tillbaka.

Syftet är att Elementica ska drivas som en fristående del av Bahnhof-koncernen.
Kapitalanskaffningen i Elementica syftar till att skapa ett tillräckligt kundunderlag för att realisera projektet.

I en senare fas kommer bygget av anläggningen att genomföras med främst banklån. Den totala investeringen, fullt utbyggd, handlar om 750 miljoner kronor.

2012-02-21

Fabege

NASDAQ OMX Fabege

Fabege är ett fastighetsbolag vars verksamhet primärt ligger i Stockholmsregionen, med fastigheter i bl.a. Stockholms innerstad, Hammarby sjöstad och Solna.

Styrelseordförande, Erik Paulsson

VD, Christian Hermelin

www.fabege.se

Finansiell information

wikipedia.org/Fabege

redeye.se/fabege

affarsvarlden.se/fabege

nyhetsdatabasen.se/fabege

silobreaker.se/fabege

businessweek.com/FABG:SS2012-02-02

Ericsson

NASDAQ OMX Ericsson A

Ericsson är ett internationellt företag inom utveckling och försäljning av avancerade system och tjänster för mobil och fast kommunikation till nätoperatörer. Genom samriskbolaget Sony Ericsson Mobile Communications har de även ett brett utbud av mobiltelefoner, inkl. mobiltelefoner som stöder applikationer inom multimedia och annan kommunikationsutrustning för personligt bruk. Ericsson redovisar följande segment: Networks, Professional Services, Multimedia och Phones:Segmentet Networks innehåller produkter för mobil och fast bredbandsaccess, kärnnät, transmission och nästa generations IP-nät. Segmentet Professional Services omfattar all serviceverksamhet utom de installationstjänster som redovisas i Networks. Segmentet Multimedia omfattar multimediasystem, företagslösningar och mobilplattformar.Segmentet Phones omfattar de mobiltelefoner som Ericsson tillverkar i sitt Joint Venture med Sony.

Styrelseordförande, Leif Johansson

Vd och koncernchef, Hans Vestberg

Ericsson A

Ericsson B

www.ericsson.com

www.ericsson.com/se

Finansiella rapporter

wikipedia.org/Ericsson

redeye.se/ericsson

affarsvarlden.se/ericsson

nyhetsdatabasen.se/ericsson

silobreaker.se/ericsson

businessweek.com/ERICA:SS

Elekta

NASDAQ OMX Elekta B

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som förser onkologer, radioterapeuter, neurokirurger och många andra specialister med avancerade verktyg för att bekämpa svåra sjukdomar. Elekta utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 5 000 sjukhus världen över och innefattar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv behandling av sjukdomar i hjärnan, Elekta Axesse och Elekta Synergy® för stereotaktisk och bildstyrd strålterapi och strålkirurgi samt MOSAIQ, en serie mjukvarulösningar för bland annat elektroniska journaler och informationshantering i cancervården.

Styrelseordförande, Akbar Seddigh

Vd och koncernchef, Tomas Puusepp

www.elekta.com

news

Pressmeddelanden

wikipedia.org/Elekta

redeye.se/elekta

affarsvarlden.se/elekta

nyhetsdatabasen.se/elekta

silobreaker.se/elekta

businessweek.com/EKTAB:SS


Electrolux

NASDAQ OMX Electrolux A

Electrolux är en producent av hushållsapparater och maskiner för professionell användning. Bolaget fokuserar på innovationer som är omsorgsfullt utformade, baserat på en djupgående kundinsikt, för att uppfylla reella behov hos konsumenter och professionella användare. Produkterna omfattar kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar som säljs under märken såsom Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Bolagets produkter säljs på fler än 150 marknader, varav Nordamerika och Europa är de största.

Styrelseordförande, Marcus Wallenberg

Vd och koncernchef, Keith R. McLoughlin

Electrolux A

Electrolux B

www.electrolux.com

electrolux.com/sv/

Finansiell information

nyheter

wikipedia.org/Electrolux

redeye.se/electrolux

affarsvarlden.se/electrolux

nyhetsdatabasen.se/electrolux

silobreaker.se/electrolux

businessweek.com/ELUXA:SS

Castellum

NASDAQ OMX Castellum

Castellum är ett renodlat fastighetsbolag. Castellums fastighetsbestånd innehåller enbart svenska fastigheter koncentrerade till Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag, vilka har stark lokal förankring:* Eklandia Fastighets AB, Göteborgs-regionen.* Harry Sjögren AB, Södra Göteborg, Mölndal och Borås.* Fastighets AB Briggen, Malmö-regionen.* Fastighets AB Brostaden, Stockholms-regionen.* Fastighets AB Corallen, Värnamo, Jönköping och Växjö.* Aspholmen Fastigheter AB, Örebro, Uppsala och Västerås.

Styrelseordförande, Jan Kvarnström

Vd och koncernchef, Håkan Hellström

www.castellum.se

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

www.brostaden.se

www.aspholmenfastigheter.se

www.eklandia.se

www.harrysjogren.se

www.corallen.se

www.briggen.se

wikipedia.org/Castellum

redeye.se/castellum

affarsvarlden.se/castellum

nyhetsdatabasen.se/castellum

silobreaker.se/castellum

businessweek.com/CAST:SS